Klachten & suggesties

We doen er bij Kinderdagverblijf Laloe alles aan om de opvang van je kind zo goed mogelijk te regelen. Toch kan het voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent of een suggestie hebt. Als je een klacht hebt, kun je gebruik maken van onze klachtenregeling. Dan kunnen we proberen samen tot een oplossing te komen.

Onze klachtenregeling in het kort:

Stap 1 – Bespreekbaar maken
Je bespreekt je klacht met degene over wie je een klacht hebt, bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker. Zo kan er zo snel mogelijk naar een oplossing worden gezocht.

Stap 2 – Gesprek met leidinggevende
Kom je er met de betreffende medewerker niet uit, dan kun je je wenden tot de manager/directie.

Stap 3 – Interne klachtenregeling
Als je ontevreden bent over de afhandeling door de leidinggevende, kun je een schriftelijk een klacht indienen. Je klacht wordt, afhankelijk van de aard van de klacht, in behandeling genomen door de directie.

Stap 4 – Externe klachtencommissie
Mocht de interne klachtenafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kun je je klacht via het Klachtenloket Kinderopvang indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie Kinderopvang. Het indienen van een klacht bij de geschillencommissie bedraagt eenmalig €25,-.

De interne klachtenprocedure is in te zien en na te lezen op de vestiging.