Groepen

Sinds kort heeft Kinderdagverblijf Laloe heeft 2 horizontale stamgroepen; een babygroep en een peutergroep. De grootte en samenstelling van de stamgroep hangt af van de leeftijd van de kinderen. Voor het maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker volgen we het besluit kwaliteit kinderopvang.

De babygroep, de Lala’s, is gericht op baby’s’ en de jongste kinderen van 0-3 jaar, met de voorkeur van 0-2 jaar. Het dagritme van het kind wordt zoveel mogelijk gevolgd zoals dat thuis ook gaat (bijvoorbeeld voedingen en slapen).

Veiligheid en geborgenheid zijn voor baby’s erg belangrijk. Wij zorgen ervoor dat voor de baby’s tot één jaar er maximaal twee vaste gezichten zijn. Op groepen waar vanwege het kind-aantal met drie pedagogisch medewerkers wordt gewerkt, kunnen het er ook drie zijn. Dit betekent dat als een baby wordt opgevangen er altijd één van de vaste gezichten voor de baby aanwezig is.

De peutergroep, de Laloe’s, is gericht op kinderen van 2-4 jaar. Voor de peuters is een veilige en vertrouwde omgeving belangrijk met vaste gezichten. Er kan een band worden opgebouwd met de leidsters. Kinderen worden hartelijk ontvangen. Kinderen vertellen over hun belevenissen, er wordt gezongen, voorgelezen en buitengespeeld. Er wordt themagericht gewerkt en er is een dagritme. Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van de dag. Ook wordt er minimaal 2 keer per week warm gegeten tussen de middag. Lees hier meer over het dagritme.