Inspectierapporten

In opdracht van de Gemeente houdt de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) toezicht op de kwaliteit van onze kinderopvang. Dit betekent dat kinderdagverblijf Laloe conform de wet Kinderopvang jaarlijks wordt gecontroleerd. Na afloop van de controle stelt de inspecteur een inspectierapport op. Dit rapport wordt besproken met de vestigingsmanager, pedagogisch medewerkers en de oudercommissie. Wij nemen, indien nodig, op basis van het rapport maatregelen om de kwaliteit van onze diensten te verhogen.

Klik hier voor inspectierapport augustus 2019.

Klik hier voor inspectierapport december 2019.

Klik hier voor inspectierapport november 2020.

Klik hier voor het inspectierapport maart 2021.

Klik hier voor het inspectierapport augustus 2021. 

Klik hier voor het inspectierapport van april 2022.

Klik hier voor het inspectierapport van juli 2022.

Klik hier voor het inspectierapport van mei 2023.

Klik hier voor het inspectierapport van oktober 2023.

Klik hier voor het inspectierapport van april 2024.