Oudercommissie

Bij kinderdagverblijf Laloe hebben we een oudercommissie, we vinden de input van ouders waardevol.

De ouderraad bestaat uit ouders van de kinderen en komen elk kwartaal bij elkaar. De leden denken mee en adviseren bij plannen en besluitvorming. Ze bekijken de zaken vanuit het oogpunt van de ouders en vertegenwoordigen en behartigen de belangen van alle ouders.

De oudercommissie heeft een adviserende rol over onder meer het pedagogische beleid, personeelsbeleid, veiligheid, voeding, gezondheid, hygiëne en financiën. De directie en locatiemanager houden ons op de hoogte en vragen ons om advies.

Heeft u ook interesse om een lid van de oudercommissie te worden, dan kunt u zich opgeven bij de oudercommissie of bij de manager.