Kernwaarden

Bij kinderdagverblijf Laloe vinden we onze kernwaarden erg belangrijk. Dit is de basis van waaruit we werken en handelen. Onze kernwaarden staan hieronder beschreven.

Professionaliteit:

Kinderdagverblijf Laloe kenmerkt zich door een kleinschalige kinderopvang en een huiselijke & veilige sfeer. We vangen je kind met de grootst mogelijke zorg op. Met vaste leidsters die echte aandacht hebben voor je kind. Voor de baby’s volgen we zoveel mogelijk het ritme van thuis met eten en slapen. De peuters volgen een vast dagritme en rituelen gedurende de dag.

Verder werken we ontwikkelingsgericht. We zien kans om ieder kind een stapje verder te helpen in de ontwikkeling. Zo werken we bijvoorbeeld met ontwikkelingsgerichte activiteiten in herkenbare thema’s en bieden deze spelenderwijs aan. We vinden het belangrijk

Daarnaast is kinderdagverblijf Laloe zich ervan bewust hoe belangrijk de rol van volwassenen is bij de ontwikkeling van een kind. We zijn zeer zorgvuldig in de keuze van onze medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn liefdevol en goed opgeleid. Verder wordt er gewerkt volgens hygiëne regels en volgen wij de richtlijnen van de GGD en overheid.

Betrokkenheid:

Bij Laloe voelen we ons betrokken bij elkaar. We voelen ons betrokken bij de kinderen, ouders, collega’s en de wereld om ons heen. We werken aan een goede relatie aan met kinderen, ouders en de omgeving. We vinden verbinding heel belangrijk, dit doen we vanuit respect en nieuwsgierigheid.

Respect:

We respecteren de autonomie en eigenheid van het kind. Verder vinden we het belangrijk dat kinderen leren om respect voor zichzelf, anderen en de wereld te hebben. We creëren bij Laloe de juiste voorwaarden voor kinderen om deze waarde te ontwikkelen. We bieden kinderen de ruimte om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen en tonen respect voor het oefenproces. We geven de ruimte om emoties te uiten en richten ons op dat het kind zich competent voelt. In communicatie zijn we open en respectvol en praten we vanuit de ‘ik-vorm’. Het richt zich hierbij op het beschrijven van het gedrag en wijzen een kind nooit als persoon af.