Team

Bij kinderdagverblijf Laloe werkt een vast kleinschalig team. Onze collega’s werken professioneel, respectvol en zijn betrokken. Het team begeleidt ieder kind in de ontwikkeling tot evenwichtige en zelfstandige kinderen met zelfvertrouwen in een veilige en warme sfeer. Naast de pedagogisch medewerkers op de groep, werken we ook met stagiaires en er een pedagogisch coach/ beleidsmedewerker.

Een pedagogisch coach/beleidsmedewerker draagt bij aan de kwaliteit van de opvang en heeft twee belangrijke taken. Ze houdt zich enerzijds bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid. Anderzijds coacht ze de pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden.

Wij hebben op onze vestiging pedagogisch medewerkers in opleiding. De studenten volgen een BBL of BOL opleiding (minimaal de opleiding helpende zorg en welzijn (niveau 2). De stagiaires worden begeleid door ervaren praktijkbegeleiders. Een BBL-stagiaire is in dienst van het kinderdagverblijf en worden gezien als volwaardig pedagogisch medewerker. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze pedagogisch beleidsplan of Cao kinderopvang.

Regelmatig vindt er (bij)scholing plaats, bijvoorbeeld op het gebied van EHBO, BHV en de Meldcode Kindermishandeling.