Meldcode

Elke kinderopvangorganisatie in Nederland is verplicht een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat immers om kinderen in een kwetsbare leeftijdsgroep. De werkgevers en werknemers in de kinderopvang hebben hier een grote taak in. De continue screening van medewerkers en de introductie van de vertrouwensinspecteur helpen daar bij.

Tevens dienen we onze medewerkers te scholen én te ondersteunen in het gebruik van de code. Uit onderzoek blijkt dat professionals die met een meldcode werken, 3 keer zo vaak ingrijpen dan collega’s waar zo’n code niet voorhanden is. Dat alleen al maakt het werken met een meldcode dubbel en dwars waard.

Naast de Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling zijn er 2 extra routes ontwikkeld. Een van deze routes vertelt over de meldplicht die er is, wanneer er vermoedens zijn van kindermishandeling door een beroepskracht. De ander licht toe hoe we kunnen handelen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Al onze medewerkers worden jaarlijks bijgepraat en voorgelicht door onze pedagoog. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling kunt u inzien op het kinderdagverblijf.