Openingstijden & afwijken bkr

Kinderdagverblijf Laloe is op maandag tot en met vrijdag geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur.

Vanuit de Wet Kwaliteit Kinderopvang is de bkr (beroepskracht-kindratio) vastgesteld. Door het invoeren van de bkr stelt de wet eisen aan het aantal pedagogisch medewerkers op het aantal kinderen. Bij een aaneengesloten openstelling van tien uur of meer per dag kan maximaal drie uur per dag van de vereiste bkr worden afgeweken op momenten dat meer dan de helft van de kinderen aanwezig is. In die drie uur moet minimaal de helft van het vereiste aantal pedagogisch medewerkers worden ingezet.

Tijdstippen waarop kan worden afgeweken van de bkr:

  • indien er wordt gekookt door één van de beroepskrachten wordt er tussen 11:00-11:30 uur afgeweken.
  • in de middag tussen 13:00 en 14:30 uur i.v.m. pauze van de pedagogisch medewerkers.

Als er door drukte op de groep wordt afgeweken van de bkr worden de pedagogisch medewerkers eerder of langer ingezet aan het begin of eind van de dag zodat de 3uurs regeling niet wordt overschreden.